Terug naar agenda
Datum in kalender is niet de datum van de opleiding maar uiterste inschrijvings datum.

Beste I2, IT,

De opleiding IT Instructeur Trainer werd door “de werkgroep Instructeursopleidingen” grondig herzien.

De opleiding is nu meer toegespitst naar wat we verwachten van onze IT's binnen VVW-Duiken namelijk “coachen en begeleiden van kandidaat Instructeurs”.

In het kort de veranderingen, zie ook in bijlage de volledige info.


- Verplichte zeestage en pré-zeestage zijn weggevallen, we raden wel nog steeds aan deze mee te volgen om uw praktijktraject versneld af te leggen en uzelf eventueel voor te bereiden op verdere I3 opleiding.

- Opleidingsweekend met overnachting i.p.v. aparte dagdelen, omdat we hier de groepssfeer mee willen versterken op federaal niveau en uiteraard de opleidingstijd willen verkorten.

- De opleiding zal nog meer gefocust zijn op Coachen, wat de hoofdtaak van de IT is.

Voor de bestaande IT's die sinds 2008 in het sigma zijn opgeleid (niet ingeschaald zijn) wordt hun behaalde zeestage aanzien als een behaald onderdeel voor de opleiding I3.


Indien je u geroepen voelt om mee te gaan in deze vernieuwde visie, gelieve u hier in te schrijven voor de opleiding, data en plaats, zal bepaald worden aan de hand van de inschrijvingen.

De start van de opleiding is voorzien in het eerste kwartaal 2020.

Je kan gerust al starten met de startportfolio.

INSCHRIJVEN VOOR DIT EVENEMENT
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Gelieve uw achternaam, voornaam en geboortedatum correct in te geven. Met deze ingaves worden uw gegevens opgehaald uit de online database.