Terug naar agenda
Beste IT,

De opleiding I3 Master werd door “de werkgroep Instructeursopleidingen” grondig herzien.

De opleiding is nog meer toegespitst naar wat we verwachten van onze I3 Masters binnen VVW-Duiken

Jullie kunnen allemaal de inhoud en startvoorwaarden inzien in het infoboekje dat jullie per mail werd toegestuurd.

Inschrijven noodzakelijk

INSCHRIJVEN VOOR DIT EVENEMENT
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Gelieve uw achternaam, voornaam en geboortedatum correct in te geven. Met deze ingaves worden uw gegevens opgehaald uit de online database.