Terug naar agenda
INSCHRIJVING OPLEIDING INSTRUCTEUR 2-STER

Ben je 1-ster instructeur / Assistent Instructeur en is de volgende stap Instructeur 2-ster / Instructor iets wat je aanspreekt...
Dan kan je u bij deze reeds inschrijven voor de opleiding die zal doorgaan op:

Zaterdag 04 mei 2019 DD1&DD2 Theorie
Zondag 12 mei 2019 DD3&DD4 Halve dag theorie + halve dag open watersessie
Zaterdag 18 mei 2019 DD5&DD6 Halve dag theorie + halve dag open watersessie

Nog nader te bepalen datum: Opleiding I-HVD = Instructor Hulpverlenen Duiker (2 dagen)
De locatie waar de opleidingen theorie en I-HVD zullen doorgaan zullen te gelegener tijd nog worden meegedeeld.

De plaats en uren waar de lessen en open waterpracticums zullen doorgaan zullen te gelegener tijd nog worden gecommuniceerd.

Deelnemingsvoorwaarden;

-Lid zijn van VVW-Duiken
-Min. 18 jaar zijn bij aanvang van de cursus
-In orde zijn met de alle modules hulpverlening = BLS-O2-Wound Care-AED en Redden
-In het bezit zijn van de IKP = Instructeur Kwalificatie Proef
-In het bezit zijn van het brevet Instructeur 1-ster VVW-Duiken
-Ondertekend document "BURGERSCHAPSCOMPETENTIE"

Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 euro en dient overgeschreven te zijn voor de aanvang van de opleiding op het VVW-Duiken rekeningnummer BE65 7775 9385 5496.

Vermeld hierbij duidelijk uw naam - uw VVW-Duiken registernummer en deelname I2/2019 - Regio Antwerpen / Vlaams Brabant.

Na inschrijving zal je verdere details ontvangen ivm de opleiding.

Uiterste inschrijvingsdatum: 20 april 2019

We zien je deelname met veel enthousiasme tegemoet,

Met sportieve groeten,
Namens de Commissie Opleiding en het docententeam VVW-Duiken

INSCHRIJVEN VOOR DIT EVENEMENT
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Gelieve uw achternaam, voornaam en geboortedatum correct in te geven. Met deze ingaves worden uw gegevens opgehaald uit de online database.